Cena: 2290,00 zł

Parametry projektu

 • 130,2m2 
 • 8,23m 
 • 124,2m2 
 • 190000zł 
 • 5 
 • 1 
 • 16,6m 
 • 20,2m 
 • Brak 

Rzuty

Rzut
Rzut
Rzut
Rzut

Zawartość

Komplet dokumentacji projektowej składa się z czterech egzemplarzy i zawiera projekty:


ARCHITEKTURY:

 

 •     widoki perspektywiczne
 •     rzuty kondygnacji
 •     rzut więźby dachowej
 •     zestwienie drewna na konstrukcję dachową
 •     perspektywy więźby dachowej
 •     przekroje pionowe
 •     elewacje
 •     wykaz stolarkiKONSTRUKCJI:

 

 •     rzut fundamentów
 •     rzuty stropów
 •     szczegóły konstrukcyjne: belki, żebra, podciągi, słupy itp.
 •     schody
 •     wykaz staliINSTALACJI SANITARNYCH:

 

 •     projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
 •     projekt instalacji centralnego ogrzewania
 •     projekt instalacji gazowejINSTALACJI ELEKTRYCZYCH:

 

 •     projekt wewnętrznych instalacji elektrycznychoraz ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

 

 

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI PROJEKTU:

Dokumentacja projektowa składa się z czterech egzemplarzy i zawiera części: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne  ( wod.-kan., c.o., gazową), oraz instalację elektryczną. W celu uzyskania pozwolenia na budowę projekt należy adaptować do warunków miejscowych. Bez zgody naszego biura można wprowadzić następujące zmiany:

 •     Zmiana fundamentów wynikająca z dostosowania do warunków gruntowych;
 •     Podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia;
 •     Zmiana usytuowania ścianek działowych z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wykonania pod ścianki elementów   konstrukcyjnych;
 •     Zmiana wysokości pomieszczeń w świetle uwzględniająca możliwość zaprojektowania wygodnych schodów na następną kondygnację;
 •     Zmiana rodzaju stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego, oraz wymaganej wytrzymałości;
 •     Zmiana materiałów ściennych i izolacyjnych - przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości i ciepłochronności;
 •     Zmiana kąta nachylenia dachu do 5’;
 •     Zmiana przekrojów konstrukcji dachu wynikająca z dostosowania budynku do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej lub wynikająca ze zmiany pokrycia dachu, przy zachowaniu wymaganych spadków;
 •     Zmiany w projektach instalacji wewnętrznych wynikające ze zmian materiałowych lub dostępności mediów;
 •     Zmiana stolarki, oraz materiałów wykończeniowych - przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości i izolacyjności oraz estetyki;
 •     Realizacja według lustrzanego odbicia.Powyższe zmiany w projekcie gotowym mogą być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zmiany adaptacyjne na projekcie nanosić trwałą techniką, kolorem czerwonym.

Inne zmiany można wprowadzać jedynie po wyrażeniu zgody autora projektu.

Do uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest również wykonanie, na aktualnej mapie geodezyjnej, projektu zagospodarowania terenu, projektów przyłączy do sieci zewnętrznych i odpowiednich uzgodnień. Tak przygotowaną dokumentację projektową, w której projekt gotowy domu jest jednym z elementów, należy złożyć do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji państwowej.


 

 

 

Do projektu dostępne jest zestawienie materiałów, brak kosztorysu.

Podobne projekty:

AMANT

 • 124,59m2

 • 597,23m3

 • 2050,00 zł

Amant II

 • 127,64m2

 • 725,65m3

 • 2050,00 zł

Bianka

 • 130,23m2

 • 762,16m3

 • 2150,00 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki
Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

NIP 953 162 04 44.

Pracownie projektowe: