TanieProjektyDomow.com.pl » FAQ

FAQ

 • Jakie wymagania powinien spełniać projekt budowlany?

   

  Art.34. Prawa budowlanego


  1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


  2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.


  3. Projekt budowlany powinien zawierać:
  1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
  3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


  3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.


  4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.


  5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.


  6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,
  2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 • Co wpływa na wielkość strat ciepła w domu?

   

  1.     wielkość budynku - ogrzewana powierzchnia, kubatura;
  2.     kształt oraz to, czy jest piętrowy, czy parterowy;
  3.     liczba i wielkość okien, powierzchnia przeszkleń;
  4.     układ pomieszczeń i usytuowanie okien względem stron świata;
  5.     materiały zastosowane do wykonania ścian, dachu, podłogi, grubość izolacji termicznej;
  6.     rozwiązania architektoniczne sprzyjające powstawaniu mostków termicznych;
  7.     jakość wykonania ocieplenia domu;
  8.     odpowiedniej jakości wentylacja.
 • Czym kierować się przy wyborze kolektorów słonecznych?

   

  Dokonując wyboru kolektora należy zwrócić uwagę na jego trwałość, wydajność, powierzchnię czynną, przeźroczystość pokrywy kolektora i odporność pokrywy kolektora na uszkodzenia mechaniczne spowodowane np. opadami śniegu lub ścierającym działaniem piasku przenoszonego przez wiatr czy gradobiciem.

  Rozwiązania konstrukcyjne każdego z typów kolektorów powinny uwzględniać zmieniający się w ciągu roku mikroklimat będąc odpornymi na wymienione czynniki.

  Kolejnym kryterium przy wyborze kolektora słonecznego oprócz wyboru producenta (produktu) jest wybór typu kolektora. Mamy do wyboru kolektory płaskie lub kolektory rurowe. O ile kolektory płaskie mają powierzchnię przekazującą ciepło w otoczeniu powietrza zewnętrznego to w kolektorach rurowych powierzchnia zazwyczaj jest utrzymywana w podciśnieniu, przez większość nazywanych próżnią, która jest bardzo dobrym izolatorem. W związku z tymi właściwościami kolektory płaskie (nie próżniowe) stosujemy najczęściej do podgrzania ciepłej wody użytkowej i działają one od marca do października. Kolektory próżniowe oprócz ciepłej wody mogą podgrzewać centralne ogrzewanie i działają w cyklu całorocznym.

  Kolejnym kryterium jest możliwość współpracy instalacji słonecznej z kotłem lub innym źródłem ciepła. Najbardziej optymalne rozwiązania automatyki pozwalają na współpracę kolektorów słonecznych z kotłem tworząc jeden system zarządzający. Poprzez taki układ kocioł ogranicza swoją pracę do niezbędnego minimum pozwalając pozyskać do układu jak najwięcej energii ze słońca. Taka współpraca systemowa oszczędza nasze pieniądze i nasz czas.

  Przy wyborze producenta kolektorów nie można zapominać również o obsłudze serwisowej i dostępności części. Często kolektory pochodzące z dalekich krajów a sprzedawane w "supermarketach" niestety nie zapewniają ciągłości takich dostaw.

  Kolektory słoneczne mają dla nas pracować przez lata i warto poświęcić uwagę przy ich wyborze korzystając z porad w fachowych punktach sprzedaży.

 • Co jest tańsze w budowie? Parterówka, czy dwukondygnacyjny dom?

   

  Wybór typu domu związany jest nie tylko z preferencjami inwestora, ale czasami uzależniony jest od posiadanej działki budowlanej.  W przypadku działek o niewielkiej powierzchni wybór znacznie nam się ogranicza, a postawienie domu parterowego może okazać się wielce problematyczne. Jakie cechy wyróżniają ten typ domu i czym różni się on od pozostałych?

  Najważniejszą jest oczywiście powierzchnia zabudowy. Dom parterowy zawsze będzie potrzebował więcej miejsca od swojego odpowiednika z poddaszem użytkowym, czy domu piętrowego. Także wydaje się, iż działka na której jest usytuowany powinna mieć większa powierzchnią od tej minimalnej wymaganej prze prawo. Ma to bowiem wpływ choćby na poczucie intymności i nasłonecznienie pomieszczeń.

  Dom parterowy powszechnie uważany jest za dom tani w budowie. To jedna z cech charakterystycznych tego budownictwa. Czy tak jest w istocie? Z przyczyn oczywistych w konstrukcji domu parterowego znika nam potrzeba wykonania stropu, po którym będziemy chodzić w przypadku domów z poddaszem czy też piętrowych. W związku z brakiem drugiej kondygnacji architekci często rezygnują w domach parterowych z klasycznego rozwiązania stropu i – mając na uwadze ekonomiczne aspekty budowy – zastępują go podwieszanym sufitem przytwierdzonym do konstrukcji dachu. Dla tradycjonalistów zostawia się niekiedy furtkę i coraz częściej można spotkać domy parterowe z klasycznym stropem gęstożebrowym.

  Takie rozwiązanie ma swoje plusy – sztywna konstrukcja, brak przenoszenia „pracy” więźby na sufit, możliwość większego wykorzystania nieużytkowego poddasza – ale równocześnie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  Dom parterowy, ze względu na swoją specyfikę, zwykle posiada większą powierzchnię zabudowy, co przekłada się na powierzchnię ścian. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w okazałych domach, bogatych w detale architektoniczne, może okazać się, że sumaryczna powierzchnia ścian niewiele różni się od podobnie powierzchniowo domu, zaprojektowanego w typie z poddaszem użytkowym, czy też piętrowym. Niemniej jednak plusem pozostaje łatwość wznoszenia konstrukcji (niska wysokość rusztowań).

  Warto także zatrzymać się przy tym co chroni nas od opadów, czyli dachu. Domy parterowe mają zwykle większą powierzchnię dachu od swoich dwukondygnacyjnych kuzynów. Dodatkowo zwykle jest to dach wielopołaciowy, co może podnieść koszty realizacji. Na koniec kwestia samego użytkowania, a konkretnie ogrzewanie. Ogrzewanie domu dwukondygnacyjnego wydaje się łatwiejsze – wszak każdy z nas wie, ze ciepło przemieszcza się do góry, w czym naturalnie wspomaga ogrzanie pomieszczeń na wyższej kondygnacji. Ponadto, w przypadku ogrzewania z wykorzystaniem np.  kominka, niewielkie odległości od źródła ogrzewania ułatwiają cały proces. W przypadku budynków parterowych o dość dużej powierzchni zabudowy, te zalety będą już mniej oczywiste. Tyle o oszczędnościach, które mogą okazać się pozorne. Mamy jednak i niewątpliwe korzyści.

  Dom parterowy nie zmusza swoich mieszkańców do poruszania się po schodach. W przypadku ludzi młodych nie jest to może cecha pierwszorzędna, jednak wraz z upływem lat, przemieszczanie się po domu może nastręczać nie lada trudności. Ponadto swoboda w dostępie do każdego pomieszczenia domu, wynikająca z wykorzystania tylko jednej kondygnacji, może okazać się dla wielu lubiących przestrzeń i bliskość domowników nieocenioną zaletą. Zbędnym staje się wykonanie tego elementu, a co za tym idzie przekłada się to na realne oszczędności.

  Kolejną pozytywną cechą parterówki jest bezpośredni dostęp do bogactwa ogrodu otaczającego dom. W tym przypadku bliskość przyrody jest niemal wyczuwalna, co dla zwolenników życia w zieleni stanowi niewątpliwy atut. Z bardziej przyziemnych kwestii należy wymienić, stosunkową łatwość wykonania instalacji i wykańczania wnętrza, wynikającą z istoty domu parterowego – wszak przestrzeń jednej kondygnacji sprzyja  bezkolizyjnemu poruszaniu się, przenoszeniu materiałów i nie wymaga prowadzenie długich pionowych linii instalacyjnych.

  Wracając do pytania z początku tekstu: czy można zatem zaryzykować stwierdzenie, że dom parterowy będzie tańszy w budowie od swojego dwukondygnacyjnego odpowiednika? Mając na uwadze wszystkie przytoczone powyżej aspekty, można stwierdzić, że prosta parterówka  będzie tańszą i łatwiejszą alternatywą. Przede wszystkim trzeba jednak sobie uświadomić różnice wynikające z eksploatacji tak odmiennych typów domów. Wybór budynku jednokondygnacyjnego to nie tylko aspekt ekonomiczny; powinna stać za nim próba zaspokojenia naszych codziennych potrzeb. Dom parterowy to raczej wybór oparty na analizie potrzeb i preferencji domowników niż wybór ekonomiczny.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki
Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

NIP 953 162 04 44.

Pracownie projektowe: