Aktualności

2016-09-10
Dom energooszczędny - czyli co?

CECHY PROJEKTU DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO:

 1. ZWARTA BRYŁA – ciepło jest tracone przez przegrody zewnętrzne domu: ściany, podłogę, dach, okna i drzwi. Im mniejsza powierzchnia tych przegród, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na ciepło. Zwarta bryła eliminuję straty ciepła występujące w narożnikach, załamaniach ścian czy dachu. Im prostszy zatem dach tym lepiej (jednospadowy lub dwuspadowy). Wysokość pomieszczeń też ma znaczenie – lepiej niższe kondygnację i zgodne z normami niż nadmiernie wysokie, które trzeba też ogrzać (a pełniące w sumie rolę ozdobną),
 2. EKONOMICZNE OGRZEWANIE – preferowany ekonomiczny kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła wykorzystująca energię czerpaną z gruntu czy wody. Grzejniki o małej pojemności cieplnej, a rury zaizolowane. Warto zadbać, by źródło ciepła wykorzystywało energię ze źródeł odnawialnych i miało dużą sprawność,
 3. ZASTOSOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ – by spełnić standard budynku energooszczędnego powinno się zastosować mechaniczną wentylację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła. Taka wentylacja dostarcza nie tylko świeżego powietrza , ale ogranicza też straty ciepła i pozwala na zwiększenie wilgotności powietrza wewnątrz domu,
 4. DOBRE OKNA – o współczynniku U całego okna nie większym niż 1,3 W/(m2xK),
 5. PRAWIDŁOWE OCIEPLENIE BUDYNKU – przyjmuje się, że dom energooszczędny powinien być docieplony wełną mineralną lub styropianem co najmniej o  grubości 20cm . Zaizolowana powinna także być podłoga na gruncie, dach i stropodach. Ważne! Unikaj mostków termicznych – tam ucieka najwięcej ciepła,
 6. REZYGNACJA Z BALKONÓW – w projektach domów energooszczędnych unika się projektowania balkonów, gdzie płyta balkonowa jest połączona ze stropem. Straty ciepła wynikające z takiego połączenia niekiedy są tak duże jak w przypadku braku ocieplenia kilku metrów ściany zewnętrznej.

        Warto zatem już na etapie wyboru projektu domu przemyśleć i przeanalizować czy budynek w którym będziemy mieszkać ma być „tradycyjny” czy energooszczędny. Dom energooszczędny to oszczędność pieniędzy na lataJ Zapraszamy na naszą stronę: www.tanieprojektydomow.com.pl gdzie znajdziecie Państwo pełną ofertę projektów domów.

#domEnergooszczędny #projektDomuEko #EkoDom #TanieProjektyDomów #projektDomuEnergooszczędnego

2016-08-29
Co powinien zawierać projekt budowlany?

Każdy projekt to opracowanie w postaci kompletu 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz projektu architektoniczno-budowlanego, składa się z 3 części :

 1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA na którą składa się:
 • rzut parteru i pozostałych kondygnacji - pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych,
 • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
 • aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
 • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
 • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
 • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
 • zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania

 

 

 1. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA: zawiera obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje wieńców, nadproży), zestawienia np. stali.


Część architektoniczna i konstrukcyjna mają wspólny opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych.

 1. CZĘŚĆ INSTALACYJNA: zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań.


Dodatkowo do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali. W projekcie znajduje się także charakterystyka energetyczna budynku. Bezpłatnie załączana jest także zgoda na wprowadzenie ewentualnych zmian na etapie adaptacji.

#pozwolenieNaBudowę #ProjektBudowlany #TanieProjektyDomów

2016-01-27
Nowe prawo budowlane

Nowe prawo budowlane a realizacja inwestycji 2016r.

http://www.propertynews.pl/prawo/nowe-prawo-budowlane-pomoze-w-realizacji-inwestycji,42606.html

2016-01-27
2014-02-26
ZMIANY W PROJEKCIE..

 

Zmiany istotne, a zmiany nieistotne..

Zasadniczo można wyróżnić dwa typy zmian – istotne i nieistotne.

Do pierwszej grupy zaliczamy wszystkie te zmiany, które zwiększają lub zmniejszają kubaturę budynku, kąt nachylanie dachu oraz inne zmiany konstrukcyjne.

Najprościej mówiąc są to zmiany, przy których każdorazowo trzeba zwrócić się o pisemną zgodę do autora projektu gotowego. Oprócz tego wymagają one naniesienia na projekt przed wydaniem pozwolenia na budowę. Opracowanie tych zmian już w trakcie budowy pociąga za sobą konieczność złożenia w urzędzie tzw. projektu zamiennego i może na pewien czas wstrzymać prace. Wykonanie budynku ze zmianami istotnymi bez formalnej zmiany projektu w urzędzie traktowane jest jako samowola budowlana i podlega karze finansowej, a nawet nakazowi rozebrania budynku lub jego części (tak, by przywrócić stan zgodny z projektem).


Zmiany nieistotne.

Decyzję odnośnie wprowadzenia tzw. zmian nieistotnych można podejmować nawet w trakcie budowy. Ogranicza się to w zasadzie do naniesienia ich na czerwono i zapisania w dzienniku budowy. Nie wymagają one złożenia zamiennej dokumentacji w urzędzie.Do zmian, które stosunkowo łatwo przeprowadzić, zaliczyć można np. wykonanie dodatkowego okna lub jego likwidację.

 

Dodam, że do każdego zakupionegp projektu dołączana jest zgoda projektanta na zmiany. W razie pytań służymy pomocą - tel. 604 133 975.

2014-02-13
Dom jak skocznia?!

 

Dom jak skocznia w górskim klimacie? nowoczesna bryła..

może to nie to samo co góralskie, drewniane chaty, z jedynym w swoim rodzaju klimatem, ale..

zapraszam do artykułu:

https://www.facebook.com/apnoks?ref=hl

http://otodom.pl/wiadomosci/architektura-i-ogrod/dom-jak-skocznia-id2868.html?utm_source=newsletter_otodom&utm_medium=email&utm_content=artykul_dom-jak-skocznia&utm_campaign=kampania_13_02_2014

2014-01-28
ADAPTACJE PROJEKTÓW

Dlaczego adaptacja jest konieczna?

Adaptacja projektu typowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt typowy należy przystosować do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz warunków lokalizacji konkretnej działki. Obowiązkowa adaptacja to wykonanie na mapie do celów projektowych planu zagospodarowania działki wraz z projektem przyłączy do mediów, co jest konieczne, aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • potwierdzenie dostepu działki do drogi publicznej
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej
 • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej
 • badanie geotechniczne gruntu (zalecane)

Etapy realizacji

 • Sprawdzenie zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Uzupełnienie dokumentacji o wymagane przez odpowiednie urzędy opinie, uzgodnienia, oświadczenia czy warunki techniczne przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej
 • Uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawem do działki na cele budowlane
 • Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami technicznymi przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora)
 • Adaptacja rozwiązań konstrukcyjnych do stref klimatycznych istniejących na działce oraz do występujących na niej warunków geotechnicznych gruntu
 • Zaadaptowanie przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie w celu dostosowania go do indywidualnych oczekiwań inwestora
 • Sporządzenie BIOZ
 • Złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 • Przygotowanie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami
 • Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia przyłączy sanitarnych
 • Przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych

 

2014-01-27
PROJEKTY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Klientom, którzy szczególną wagę przykładają do kosztów eksploatacji domu i racjonalnego wykorzystywania energii, dedykujemy projekty domów energooszczędnych.

Projektanci w projektach domów energooszczędnych skupili się na rozwiązaniach umożliwiających efektywne gospodarowanie energią w budynku - zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji, czyli oszczędność pieniędzy mieszkańców i zasobów środowiska naturalnego.

Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)).

Co to są budynki energooszczędne/pasywne w świetle wymagań NFOŚiGW?
Klasyfikacja budynków uzależniona jest od wysokości wskaźnika EUco, czyli rocznego, jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię użytkową do celów ogrzewania.

Dla domów jednorodzinnych:


Standard NF40 (dom energooszczędny) – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok)
Standard NF15 (dom pasywny) – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok)

Oprócz głównego kryterium wysokości EUco, budynek musi spełniać także szereg innych wymagań, m.in. mieć zamontowaną wentylację mechaniczną z wysokowydajnym odzyskiem ciepła, odpowiednią izolację przegród zewnętrznych oraz określoną szczelność na przenikanie powietrza.

Szczegółowe wymagania programu:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/

POLECAMY KOLEKCJĘ PROJEKTÓW DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH:

http://www.tanieprojektydomow.com.pl/promo/domy,energooszczedne.xhtml

 

2014-01-25
Program Mieszkanie dla Młodych

Program MdM czyli Mieszkanie dla Młodych ma na celu wsparcie młodych ludzi w nabyciu ich pierwszego mieszkania. Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadzająca program „Mieszkanie dla Młodych” weszła w życie 23 listopada 2013r., natomiast wnioski o finansowe wsparcie udzielane w ramach programu będzie można składać w instytucjach kredytujących już od 1 styczna 2014r. do 30 września 2018r.

Osoba zainteresowana programem zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Do kogo jest skierowany program?

Program jest skierowany do osób w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.  Osoby te nie mogą być właścicielami innej nieruchomości, a nabycie nieruchomości ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy program?

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT, którym zostały obłożone materiały budowlane, zakupione w celu budowy domu).

Jaki ustalono limit powierzchni nieruchomości?

Powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać:

a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

b) 85m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego, gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci.

Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania,

- małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15 % nabywanego mieszkania,

- jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty.

Dopłata ma charakter jednorazowy.

Ile wynosi limit ceny mieszkania?

Cena zakupu mieszkania nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Za I kwartał 2014r. dla Bydgoszczy i Torunia przyjmuje się kwotę 4 436,60 zł /m2. Na terenie gmin przylegających do Bydgoszczy i Torunia to kwota 4 043, 10 zł /m2.

Gdzie można uzyskać informację na temat kredytu i mieszkań deweloperskich?

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z oddziałem naszego biura w Bydgoszczy przy ul. K. Szajnochy 2 lok. 328. - tel. 604 133 975.

2012-04-16
Ekologiczne domy

Program "Samospłacający się dom" to pomysł zakładający wyposażenie każdego nowo wybudwanego domu w mikroelektrownię słoneczną o mocy 40 kW, która ma nie tylko dostarczać prąd, ale także pozwolić na zwiększenie dochodów domowników poprzez sprzedaż nadwyżek energii do sieci.

Zapraszamy do artykułu : http://banki.wp.pl/kat,6598,title,Ekologiczne-domy-dadza-zarobic-i-uzdrowia-polska-gospodarke,wid,15712577,wiadomosc.html?ticaid=110b9e&_ticrsn=5

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki
Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

NIP 953 162 04 44.

Pracownie projektowe: